Disclaimer

Disclaimer voor Gemsbijoux.nl

Op deze pagina vindt u de disclaimer van Gemsbijoux.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door Gemsbijoux. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Gemsbijoux is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Gemsbijoux.

Geen garantie op juistheid

Prijzen

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Gemsbijoux te mogen claimen of te veronderstellen.

Gemsbijoux streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande medeling. Gemsbijoux aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade dan wel enige informatie waarnaar wij via hyperlinks naar websites van derden verwijzen.

Email

Gemsbijoux garandeert niet dat emails naar Gemsbijoux worden gestuurd (tijdig) worden ontvangen of verwerkt. Het kan voorkomen dat door een technische storing uw email niet aankomt of anderszijds er iets gebeurd waardoor uw email niet (tijdig) wordt verwerkt. Veiligheid van het email verkeer kan gemsbijoux ook niet volledig garanderen. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging met gemsbijoux te corresponderen, accepteert u dit risico. Wij vragen nooit om persoonlijk gegevens die geen betrekking hebben op de door u geplaatste order.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van Gemsbijoux.nl op deze pagina.

Begin met typen en druk op enter om te zoeken

Winkelmandje

Geen producten in de winkelwagen.